Klachtenregeling

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg.
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht een regeling te
treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een
cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.

Vanaf 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten.

Kraamzorg Nouveau Né  is lid van Coöperatie Kraamzorggroep. Via deze coöperatie hebben wij een onafhankelijke klachtenregeling. Deze klachtenregeling voorziet in het correct afhandelen van klachten. Is het onwenselijk of niet mogelijk om de klacht schriftelijk bij Kraamzorg Nouveau Né of bij Coöperatie Kraamzorggroep in te dienen dan kan je
ook terecht bij BO geboortezorg. (zie algemene leveringsvoorwaarden)
Mocht je een klacht hebben dan hoor ik dit graag en ik zal er alles aan doen om samen een oplossing te vinden.
Mocht dit echter niet samen lukken dan kunnen we gebruik maken van deze klachtenregeling