Kosten en verzekering

Iedereen heeft recht op kraamzorg. De basis uren variëren van 24 tot 49 uur vastgesteld via het LIP
(Landelijk Indicatie Protocol) met de mogelijkheid om in overleg met de verloskundige deze uren uit te breiden.
Deze kosten worden vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar.
Afhankelijk van je aanvullende pakket wordt de eigen bijdrage (welke jaarlijks wordt vastgesteld door het Zorginstituut) al dan niet vergoed of maar gedeeltelijk vergoed.
Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarde van je verzekeringsmaatschappij.
Ik ben lid van de Coöperatie Kraamzorggroep en hierdoor kan ik bij iedere zorgverzekeraar declareren.
Door goede contacten met collega’s aan te houden, kan in gevallen van overmacht de kraamzorg gegarandeerd worden.